تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
این سایت صرفا جهت اطلاع رسانی پیرامون ترجمه ها و تالیف هایم میباشد.


ویژگیهای اشعار نسل بیت(نگاهی به ویژگی اشعار الن گینزبرگ)

روزنامه ستاره صبح
دوشنبه چهارم بهمن ماه هزار و چهارصد خورشیدی
ویژگیهای اشعار نسل بیت
(نگاهی به ویژگی اشعار الن گینزبرگ)
مترجم:فرزام کریمیدر سال 1965 گینزبرگ به اوج شهرت خویش رسیده‌ بود و علت آن هم به بلوغ رسیدن و لحن آهنگین اشعارش بود,یکی  از ویژگیهایی که در اشعار گینزبرگ خودنمایی میکرد نزدیکی آن به زبان محاوره و گفتار روزمره بود,وی با این تغییر رفتار نسبت به زبان به جابجایی و واژگون کردن تمام مرزهای از پیش تعیین شده می اندیشید,#نسل_بیت و شخصی مانند #گینزبرگ در خوانش اشعارشان از تکنیک تکرار برای تاکید بهره میجستند و سپس با بازگشت به ابتدای هر خط و استفاده از واژگان پرسشی و استفاده از تصاویری که در افکارشان نقش بسته بود از توصیفاتی زیبا بهره میگرفتند و خواننده میتوانست هرج و مرج حاکم  در شعرشان را رویت نماید.یکی دیگر از نکاتی که در شعر نسل بیت و علی الخصوص گینزبرگ مشاهده میشود پیوند تصاویر با یکدیگر است,او که مخالف سرسخت #جنگ_ویتنام بود در یکی از اشعارش تصاویری از جنگ های داخلی آمریکا که در آن کانزاس به عنوان جمهوری خواه ترین شهر آمریکا از اتحادیه اعضای شمال بود را به جنگ ویتنام پیوند میدهد,از دیگر ویژگیهای اشعار نسل بیت میتوان به......


ادامه‌ی‌مطلب را میتوانید از طریق لینک زیر(وبسایت روزنامه ستاره صبح)بخوانید:

www.setaresobh.irنویسندگان