تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
این سایت صرفا جهت اطلاع رسانی پیرامون ترجمه ها و تالیف هایم میباشد.


فصلنامه تخصصی فرم و نقد(شماره یازدهم و دوازدهم)

فصلنامه تخصصی فرم و نقد
یکشنبه بیست و یکم آذرماه هزار و چهارصد خورشیدی
صاحب امتیاز،مدیرمسئول و سردبیر:مسعود فراستی
دبیرهنری و دبیر ادبیات:شکیبا سام


عدالت،حقیقت و لذت نزد پروست/ژرژ باتای/فرزام کریمی

رعایت حقیقت و عدالت نیازمند آرامش است اما با این وجود تاکنون جز خشم چیزی ندیده‌ایم اگرچه لحظه‌های زندگی ما توأم با میل جدا شدنمان از خشم‌ها و جنگ‌های سیاسی است اما توده‌ها همواره در تلاش هستند تا همیشه ذهنمان را به سمت خشم سوق دهند,نکته‌ای قابل‌تأمل و تعجب‌برانگیز وجود دارد که پروست همواره به آن اشاره می‌کرد آن هم وجود عناصر غیرقابل‌توصیف و ناسازگاری است که در میان امنیت و سخاوت توده‌ها قرار گرفته است،پروست پرستشگر حقیقت و مشتاق عدالت بود،او تصور می‌کرد زیر ضربات سهمگین خشم تبدیل به مردی ضعیف‌تر می‌شود به همین دلیل بود روزی که فهمید سارقی به علت سرقت توسط پلیس دستگیر شده است در نزد خویش فکر می‌کرد که کاش می‌توانست آن‌قدر قوی باشد تا بتواند آن سارق را از نزد پلیس رها کند ولو به قیمت قتل آن پلیس!!! غریزه‌ای سرکش و عاصی در پروست وجود داشت، من این عکس‌العمل را پاسخی عصبی در قبال خفقان طولانی‌مدتش می‌بینم اگر ابهام خشم و وضوح خرد به‌صورت هم‌زمان رخ دهد پس ما چگونه می‌توانیم خود را در جهانمان بشناسیم؟


هم اکنون میتوانید شماره ی یازدهم و دوازدهم فرم و نقد را از طریق لینک زیر(پخش چشمه)و کتابفروشی های معتبر تهیه نمایید

نویسندگان