تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
این سایت صرفا جهت اطلاع رسانی پیرامون ترجمه ها و تالیف هایم میباشد.


رسانه های آمریکایی فمینیسم را مکتبی جدی نمیدانند

خبرگزاری ایبنا
دوشنبه نوزدهم اردیبهشت ماه هزار و چهارصد و یک‌خورشیدی
رسانه های آمریکایی فمینیسم را مکتبی جدی نمیدانند
(مصاحبه ی فرزام کریمی با جساکریسپین در باب انواع موج های فمینیستی تا جنبش می تو )
مصاحبه،ترجمه:فرزام کریمیگزیده ی مصاحبه:

🔴آیا امروزه به واسطه اینترنت میتوان خواسته هایی که توسط گروه یا اقشاری از جامعه در فضای مجازی مطرح میشود را به آن جامه ی عمل پوشاند؟آیا جنبش های اینترنتی از ماهیت عملگرایانه برخوردار هستند؟
🔵هشتگ ها اساسا مبدل به ابزاری برای ایجاد مود و واردساختن اتهامات و حکایات متفاوت شده اند،یک ادعا در باره ی یک فرد را میتوان تکذیب کرد اما نمیتوان هزاران داستانی که توسط یک گروه ساخته میشود را نادیده گرفت.
🔵اینترنت میبایست بستری بی طرف باشد که از هیچ طرفی جانبداری نکند و تنها نحوه ی استفاده از آن حائز اهمیت است،گروهی بر این باورند که استفاده از اینترنت میتواند منجر به عواقب ناخوشایندی شود در حالیکه رسانه ای نظیر اینترنت مکانی برای شناخت این دست ازعفریته هاست،بنابراین این روش استفاده از فناوری ست که میتواند تفاوت ایجاد کند.
🔴بیان تجربیات در زمینه ی تجاوز جنسی چه کمکی به متجاوز و شخصی که مورد تجاوز قرار گرفته است میکند؟در حالیکه تجاوز یک بیماری ست و شخص متجاوز و آن شخص که مورد تجاوز قرار گرفته است نیاز به درمان و گذراندن دوره های روانشناسی و روانپزشکی زیر نظر متخصص دارند اما چرا فمینیست ها این مسائل را نمیبینند و یا میخواهند با آن به شکلی سطحی برخورد کنند؟
🔵عده ای از فمینیست ها هستند که این مسائل را میبینند اما اطراف آنها را اشخاصی پر کرده اند که قدرت درک تفاوت ها و مسائل مختلف از یکدیگر را ندارند،تجاوز جنسی هم بیماری و هم یک جرم محسوب میگردد و نادیده انگاری آن در دراز مدت در آمریکا منجر به ظهور فمینیسم کارسرال شد.
🔴در ایران تمام کسانی که از تجاوز سخن میگویند متعلق به طبقات متوسط و یا بالای جامعه هستند که ار رفاه مالی و یا رفاه نسبی مالی برخوردار هستند و هیچ زن محروم و از طبقات پایین جامعه در آنها دیده نمیشود گویی که می تو تبدیل به برندی برای شهرت طلبی و سودجویی شده است آیا می تو در آمریکا هم به مانند ایران است؟
🔵در آمریکا هم اکثر جنبش های عدالت اجتماعی توسط افرادی از طبقات متوسط رو به بالا اداره میشود و اهداف آنها متفاوت از طبقه کارگر است بنابراین فهماندن آنچه که آنها در طول زندگیشان تجربه نکرده اند به آنها بسیار دشوار است.


ادامه‌ی‌مطلب را میتوانید از طریق لینک زیر(وبسایت ایبنا)بخوانید:
www.ibna.irنویسندگان