تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
این سایت صرفا جهت اطلاع رسانی پیرامون ترجمه ها و تالیف هایم میباشد.


حقیقت جنگ,زیبایی یا ویرانی؟

روزنامه سازندگی
یکشنبه هجدهم اردیبهشت ماه هزار و چهارصد و یک خورشیدی
حقیقت جنگ،زیبایی یا ویرانی؟
(ادبیات کلاسیک روسیه به ما درباره ی جنگ پوتین در اوکراین چه میگوید؟)
نویسنده:تیم برینخف
مترجم:فرزام کریمیزمانی که تولستوی بیست و شش ساله بود در جنگ کریمه شرکت کرد و رعب و وحشت حاکم بر جنگ آنچنان بر روح و روان وی تاثیری ژرف نهاد که از آن دوران نگرشی صلح طلبانه را اتخاذ کرد و تا پایان عمرش نگرشش را حفظ کرد.تولستوی مانند بسیاری دیگر از سربازان خویش را به شهر کریمه رساند بی آنکه بداند چرا در آنجا بوده و یا نقش وی در آنجا چیست چرا که تا آن دوران جنگ برای وی در پشت نقاشی های رمانتیک و اسطوره ها پنهان بود اما در حقیقت چهره ی واقعی جنگ آنچنان غیرانسانی بود که هر گونه تلاش برای توجیه آن بیهوده است.طرحهای سو استپول تولستوی که در سال 1855 منتشر شد شرح روزهای جنگ و آن چیزی ست که در جنگ بر وی گذشته و آن را دیده است,این کتاب یکی از نخستین کتابهایی ست که پیامدهای ویرانگر جنگ را توصیف میکند,سربازانی سست و خمیده که بسان اسکلت هستند و توضیح این مسئله که چگونه تیزی چاقوی پزشکان با برخورد به پوست سربازان مجروح سبب به هوش آمدن آنها میشود,تولستوی مینویسد که صحنه های رعب آوری را میبیند که بارها در طول دوران زندگی اش به آن صحنه ها بازگشته است «شما جنگ را میبینید اما نه از جنبه متعارف،زیبا و درخشانش،با موسیقی و ضرب طبل، با پرچم های برافراشته و ژنرال های جنگجو، بلکه جنگ را در حقیقت ببینید -در خون،در رنج،در مرگ. تولستوی با حضور در سنگرها و رویت حقیقت به این نتیجه رسید که......ادامه‌ی‌مطلب را میتوانید از طریق لینک زیر(جار)بخوانید:
www.jaaar.comنویسندگان