تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
این سایت صرفا جهت اطلاع رسانی پیرامون ترجمه ها و تالیف هایم میباشد.


از جنگ و صلح...(نگاهی به رمان دیار اجدادی اثر فرناندو آرامبورو)

روزنامه سازندگی
دوشنبه بیست و نهم فروردین ماه هزار و چهارصد و یک خورشیدی
از جنگ و صلح...
(نگاهی به رمان دیار اجدادی اثر فرناندو آرامبورو)
مترجم:فرزام کریمی


آرامبورو در دیار اجدادی موفق شد تا با اتکا به تمرکزش بر منطقه ی باسک روایتی منصفانه از آنچه که منجر به رادیکالیسم سیاسی میشود ارائه دهد,روایتی که با اغراق و افراط درگیر نمیشود بلکه انصاف را در باب منطقه ی خود مختار باسک رعایت میکند,منطقه ای که در دامنه ی کوه های پیرنه غربی واقع شده است و منطقه ای تاریخی به حساب می آید که حقایق گوناگونی را به خود دیده است,با توجه به این نکته که هر کشور و منطقه ای از ویژگی های خاص خویش برخوردار هستند.مسائلی نظیر حقوق بشر،تروریسم،هویت فرهنگی و شکاف خانواده و جامعه در نتیجه بنیادگرایی ایدئولوژیک در تاریخ بسیاری از ملت ها به چشم میخورد اما آنچه که سبب میشود تا به مخاطب توصیه شود که چنین اثری را بخواند نقش این اثر در کمک به درک مکانیسم روابط بین الملل در جهان امروز است.علاوه بر این نکته،فرناندو آرامبورو به دلیل سبک روایی موفق خویش خواننده را از ابتدا تا به پایان اثر آچمز میکند.آنچه که متن اثر به آن اشاره دارد.....ادامه‌ی‌مطلب را میتوانید از طریق لینک زیر(جار)بخوانید:
www.jaaar.comنویسندگان